สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร การโรงเรียนจัดการเรียนรู้ Active Learning ยอดเยี่ยม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร การคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จ ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดังนี้ 1.รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งปะ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 2,000 บาท 2.รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ได้รับเกียรติบัตร 3.รางวัลดี โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้รับเกียรติบัตร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ รับมอบ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2