สพป.พิษณุโลก เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดบางสะพาน และวัดวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก