สพป.ชัยนาท รับมอบรถยนต์ส่วนบุคคลฯ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พิธีส่งมอบรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 6757 ชัยนาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะขบ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยมี นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางรุ่งระวี บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะขบ เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมีคณะรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท