สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 27 ก.ค.64 เวลา 15.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งสองอาคารและรอบๆบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตามมาตรการและการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)