สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรม “ครูระยอง ๒ รวมน้ำใจ แด่หมอไทยต้านโควิด”

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดอำเภอแกลง มอบเงินแก่โรงพยาบาลแกลง จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จำนวน ๒๕,๕๕๐ บาท จากการจัดกิจกรรม “ครูระยอง ๒ รวมน้ำใจ แด่หมอไทยต้านโควิด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมนี้ ได้มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด อำเภอวังจันทร์ มอบเงินแก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท จากกิจกรรมดังกล่าว

และมอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดอำเภอเขาชะเมา มอบเงินแก่โรงพยาบาลเขาชะเมา จำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท จากกิจกรรมเดียวกันนี้ด้วย