บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ บุคลากรในสำนักงานร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   ซึ่งวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป