ผอ.สพม.พงภกรน ร่วมพิธิวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา


+++++วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00 น. นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และพระเทพปัญญาโมรี เจ้าคณะวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นสิริมงคลของประชาชนจังหวัดพังงา ณ ลานสันทนาการที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว