สพฐ. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือและลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อเตรียมจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมหารือและลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อเตรียมจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

“สพฐ. มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site แต่ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online แทน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ศบค. และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สพฐ. ยังได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม โดยจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสนามที่มีความพร้อมความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวอีกด้วย” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว