สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 30 กรกฎาคม  2564  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นำทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2564 โดยนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019 และดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ