มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.๖ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานส่งมอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.๖ (เขากระโดง) มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานส่งมอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี ว่าที่ พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบกล้าไม้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดแจ้งความประสงค์รับกล้าไม้ จำนวน ๗๓ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ ต้น เพื่อสืบสานกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน “ สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น