สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายและฟังการบรรยายพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กหรอนิกส์