สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ช.ณัฐพล ชนะบุญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ช.ณัฐพล ชนะบุญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนว่านักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัด ทรงศักดิ์ นิราลโย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมือง และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านบุ่งคล้า ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

ธนารัตน์ สีหลิ่ง