ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมิน รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมี นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ธนารัตน์ สีหลิ่ง