สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ Google Meet

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง