สพป.ภูเก็ต มอบข้าวกล่อง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ป่วย (COVID -19) โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต มอบข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต