ดอกไม้น้ำใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบให้ครอบครัวนักเรียนประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อดอกไม้น้ำใจเบ่งบาน ความสวยงามของผู้มอบโอกาสทำให้สังคมน่าอยู่เพราะทำให้หลายคนในครอบครัวของเด็ก ๆ เกิดกำลังใจก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

จากเหตุการณ์ ฝนตกและลมพายุแรง ในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2564 ทำให้บ้านของเด็กชายวัชรพล แดงด้วง นักเรียนชั้น ป.3 และเด็กหญิงพรรณกาญจน์ แสงเดือน นักเรียนชั้น ป.1 บ้านเลขที่ 96/1 ม.7 ต.เกาะหลัก นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดนลมพัดหลังคาบ้านปลิวและของใช้ในครัวเกิดความเสียหาย คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวเด็กชายวัชรพล แดงด้วง นักเรียนชั้น ป.3 และเด็กหญิงพรรณกาญจน์ แสงเดือน นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 14,200 บาท โดยมี นางวราพร คลังชะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและร่วมสบทบทุนซ่อมบ้านนักเรียน