จัดกิจกรรม หน้าเสาธง ตามโครงการเขตสุจริต

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต​1 รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1​ และข้าราชการ​ บุคลากรทาง​การศึกษา​ ในสังกัด​ สพป. จันทบุรี​ เขต ​1 จัดกิจกรรม หน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่​ 2 สิงหาคม 2564 ตามโครงการเขตสุจริต