สพป.นครพนม เขต ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือ ๗๗ จังหวัด เป็นสถานที่ในการปลูกป่า จังหวัดละ ๑,๐๐๐ กล้า พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ และคุณครูพร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ร่วมในกิจกรรม