สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รวมพลังผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงาน

ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยพลขับประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ได้ออกตรวจราชการ แต่พลขับที่ขยันขันแข็ง ของเขตพื้นที่ ฯ ได้รวมพลังกันปฏิบัติหน้าที่นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นสำนักงานสีเขียว ที่ร่มรื่น สดใส เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการคัดแยกวัสดุ ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นำมาจัดการทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อพัฒนาต่อยอด นำไปบำรุงปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับดูแลต้นไม้ภายในสำนักงาน ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สร้างสังคมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับ ผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่