ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ จนท.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กหญิงดารินทร์ อินทร์นอก นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง รับการผ่าตัดเป็นรอบที่สอง อาศัยอยู่กับตายาย บิดามารดาแยกทางกันและมีฐานะยากจน ทั้งนี้นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รวบรวมเงินจำนวน 12,200 บาท มอบให้เด็กหญิงดารินทร์ อินทร์นอก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัว