สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการประสานแผนการบริหารจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการการประสานแผนการบริหารจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ สพฐ. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1