สพป.อุดรธานี เขต 2 ขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1

         วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ของโรงเรียนบ้านหนองแสง  โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม High Scope กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1 เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings