สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์และกลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี