รางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565

ด้วย สำนักเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า ได้จัดประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565 ในหัวข้อ “Addressing the Education Crisis Intervention Programmes for Mitigating Learning Gaps and Learning Loss” สนใจส่งสม้ครเข้าร่วมการประกวดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่