สพม.นครสวรรค์ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย และ อัจฉราลัย ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมส่งมอบเงิน และสิ่งของ เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจ แก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ ศูนย์พักคอยโรงเรียนไพศาลีพิทยา