สพม.นครสวรรค์ ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19

ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพาลีสวรรค์ , นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ,นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นายธนพล  พงศ์พัฒนศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , น.ส.วรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นตัวแทนโครงการ สพม.นครสวรรค์ปันน้ำใจ สู้ภัย covid-19. โดยเดินทาง ไปมอบสิ่งของอุปโค บริโภค เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว , จุดรพ.สนาม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ในการจัดเตรียม พื้นที่โรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม