ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนดจัดประชุมทางวิชาการภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2564 เรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 ส.ค.2564 ในรูปแบบออนไลน์ หากสนใจเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่