สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายถาวร หนูสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นางจุไรรัตน์ จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายประสิทธิ์ ขาวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) และนายชัยกฎ พรหมอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมดินสอ เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2