รางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565

รัฐบาลแคนาดา ได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565 ในหัวข้อ “Addressing the Education Crisis : Intervention Programmes for Mitigating Learning Gaps and Learning Loss” ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่