สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ห่วงใย เยี่ยมโรงเรียนสถานที่กักตัว

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยนายพลกฤต บุตรอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวนันทนาภรณ์ พูลมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวรัชฎา ศรีสด นักจิตวิทยา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาสมนุไพร และของใช้ที่จำเป็น ให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงเรียนบ้านกราม ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานที่กักตัว