ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี และโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด