เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้