สพฐ. แจงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ย้ำจ่ายเต็มจำนวนไม่มีหักเงิน

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมก … อ่านเพิ่มเติม สพฐ. แจงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ย้ำจ่ายเต็มจำนวนไม่มีหักเงิน