สพป.สมุทรสาคร – จ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ที่ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวม โรงเรียนมีการบริหารจัดการเวลาเพื่อทยอยจ่ายเงินเยียวยาเป็นรายห้อง รายชั้น จัดสถานที่เป็นจุดรับเงินแต่ละชั้นห่างกันแต่ละจุด โดยวันนี้เป็นการจ่ายเงินชั้น ป.5 และ ชั้น ป.6 จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ไม่พบปัญหาในการดำเนินงานจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว