สพม.เลย หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการจัดสรรงบอุดหนุน 2.000 บาท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสรรงบอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระผู้ปกครองนักเรียน ในอัตรา 2.000 บาทต่อนักเรียน 1 คน โดนมีนายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

………………………………………………………………….

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก นายจักรกฤษ อาจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ