เผยแพร่นวัตรกรรมเสริมสร้างประสิทะธิภาพการเรียนรู้ที่บ้านด้วยเครื่องเล่น DVD ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสพป.2 สระแก้ว

รายละเอียดและคิวอาร์โคดดังไฟล์แนบนี้