สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่_21

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.กันยมาส ชูจีน รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการนำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ ZOOM พร้อมด้วย นางหริณญา รุ่งแจ้ง และนางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้ง 10 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) โรงเรียนบ้านคลองวาฬ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านคลองลอย โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนและโรงเรียนวัดดอนตะเคียน ได้นำเสนอการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีศตวรรษแห่งศตวรรษที่ 21 โดยพร้อมเพรียงกัน

วรรณวลี สุดสนิท
Latest posts by วรรณวลี สุดสนิท (see all)