โรงเรียนรัตนพลวิทยา รางวัลชมเชย ผลงานโครงการ “พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน”