สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 🌺ขอแสดงความยินดี🌺 โรงเรียนอนุบาลทับสะแกในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 🌺ขอแสดงความยินดี🌺 กับ ท่าน ผอ. สุนันท์ ประสบผล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ” ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ⭐ ” โครงโรงเรียนไร้ถัง ” ⭐ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วรรณวลี สุดสนิท
Latest posts by วรรณวลี สุดสนิท (see all)