สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 🌺ขอแสดงความยินดี🌺โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน “

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 🌺ขอแสดงความยินดี🌺
กับ ท่าน ผอ. สุนันท์ ประสบผล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน ” ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
⭐ ” โครงโรงเรียนไร้ถัง ” ⭐

วรรณวลี สุดสนิท
Latest posts by วรรณวลี สุดสนิท (see all)