สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางจำรัส มีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อำเภอแกลง โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง