สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การจัดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในยุคที่ไม่ปกติธรรมดา (New Normal)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง