สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยมี นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และผอ.กลุ่ม/หน่วย