นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก Best of the Best โครงการค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก Best of the Best ด้วยรูปแบบทางไกล โดยใช้ Application Google Meet โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา สพฐ. และดร. วสันต์ สุทธาวาส รอง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สพฐ. ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network: RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สพป.ชัยภูมิ เขต 2, สพป.ยโสธร เขต 1, สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ,สพป.อุบลราชธานี เขต 5 และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1