โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนจอมทอง ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564