สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหารการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมติดตามงานนโยบายที่ได้มอบหมายแก่คณะผู้บริหาร ดังกล่าว สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด