สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ