สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ”

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” ประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง”  ผ่านช่องทาง Youtube  เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ