สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT บุคลากรกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการร่วมจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งหมด 7 โรงเรียน1.โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร)2.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน3.โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่4.โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์5.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง6.โรงเรียนบ้านส้มผ่อ7.โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์