สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564  ผ่านระบบ Video Conference  โปรแกรม ZOOM   โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมประชุมชี้แจง  ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมฯ  ณ  จุดประชุมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  20 ศูนย์ฯ  เพื่อรับทราบนโยบายพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป